VPBank bứt tốc trong quý 3, báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 7.199 tỷ đồng, nợ xấu hợp nhất giảm xuống 3,1%


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596