VPBank phát hành ESOP giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu, Ban điều hành được mua gần nửa


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596