Vietcombank và VIB sẽ được hưởng cơ chế riêng về tăng trưởng tín dụng và mở rộng mạng lưới?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596