VIB tài trợ thương mại gần 300 triệu USD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596