VIB lãi trước thuế 9 tháng đạt 4.025 tỷ đồng, tăng thêm 1.500 nhân sự


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596