Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thay đổi ra sao 10 năm qua


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059