Tỷ giá trung tâm lại lập đỉnh mới, VND/USD sẽ như thế nào đến cuối năm?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596