Tỷ giá trung tâm là gì, cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596