Từ hôm nay 13/5, gửi tiền kỳ hạn dưới 6 tháng lãi suất cao nhất chỉ 4,25%/năm


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596