Trung Quốc: Người dân sẽ phải nộp đơn xin phê duyệt đối với các giao dịch nộp, rút tiền mặt lớn


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596