Triển khai Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc Tế Omega Performance dành riêng ngân hàng Vietcombank


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596