Triển khai Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc Tế Omega Performance dành riêng cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596