Thủ tướng bổ nhiệm TGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596