Thứ hạng về tổng tài sản của các ngân hàng hiện nay ra sao?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596