Tag - VAMC

Thống đốc NHNN bổ nhiệm liền một lúc 3 nhân sự cấp cao của VAMC

Ông Đặng Đình Thích – Trưởng ban Kế hoạch và quản lý rủi ro VAMC và ông Đỗ Giang Nam – Trưởng ban Đầu tư và mua bán nợ thị trường VAMC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VAMC. Ngày 24/07/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Phó Tổng [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596