Tag - Tổng thuật Hội thảo

Tổng thuật Hội thảo “Các thông lệ tốt nhất trong Quản lý Dự án Basel”

Tổng thuật Hội thảo “Các thông lệ tốt nhất trong quản lý dự án Basel II” Ngày 22/4/2015, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng và Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI, đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Các thông lệ tốt nhất trong quản lý Dự án Basel II”. Hội thảo đã nhận được sự tham gia hào hứng của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam, các cơ sở nghiên [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596