Tag - SeAbank

Thêm 3 ngân hàng vừa huy động được 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Hoạt động phát hành trái phiếu của các ngân hàng vẫn đang rất nhộn nhịp. Có thêm 3 ngân hàng huy động thành công gần 2.500 tỷ đồng từ trái phiếu trong những ngày cuối tháng 8 Cụ thể, LienVietPostBank đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm trong ngày 26/8/2019. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596