Tag - quản lý rủi ro

Vì sao việc giảm hệ số CAR xuống 8% không áp dụng ngay mà phải chờ đến 3 năm nữa?

Theo quy định tại Thông tư 41, kể từ ngày 1/1/2020, ngân hàng không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu 8%.

Tổng thuật Hội thảo “Sử dụng quá trình tự đánh giá mức độ an toàn vốn (ICAAP) trong triển khai Basel II – Các nhân tố thành công và bài học kinh nghiệm khi triển khai Basel II”

Hội thảo “Sử dụng quá trình tự đánh giá mức độ an toàn vốn (ICAAP) trong triển khai Basel II – Các nhân tố thành công và bài học kinh nghiệm khi triển khai Basel II” Ngày 15/01/2015, tại Khách sạn Melia Hà Nội, Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI và Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã tổ chức Hội thảo “Sử dụng quá trình tự đánh giá mức độ an toàn [...]

Hội thảo cao cấp: "Quản lý rủi ro môi trường và xã hội"

Hội thảo cao cấp: “Quản lý rủi ro môi trường và xã hội”

IFC phối hợp Viện BTCI tổ chức hội thảo cấp cao “Quản lý rủi ro Môi trường và xã hội” nhằm nâng cao năng lực tài trợ dự án bền vững và hạn chế rủi ro cho các ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng Việt Nam hiện đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững thông qua hoạt động đầu tư vào các dự án thủy điện ở các quốc gia lân cận trong khu [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596