Tag - ngân hàng viettinbank

Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp của ngân hàng viettinbank

Hỗ trợ việc đưa ra các quyết định tín dụng trên cơ sở phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai và phân tích đảm bảo nợ vay của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá.

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596