Tag - nâng cao năng lực quản trị ngành ngân hàng

Tổng thuật Hội thảo Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015

HỘI THẢO Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 Sáng 18/11/2014 hội thảo “Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015” đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hội thảo được Viện Nhân [...]

Tổng thuật Hội thảo “Các thông lệ tốt nhất trong Quản lý Dự án Basel”

Tổng thuật Hội thảo “Các thông lệ tốt nhất trong quản lý dự án Basel II” Ngày 22/4/2015, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng và Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI, đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Các thông lệ tốt nhất trong quản lý Dự án Basel II”. Hội thảo đã nhận được sự tham gia hào hứng của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam, các cơ sở nghiên [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596