Tag - MB Bank

Bộ tứ ngân hàng tư nhân Việt giàu lên trông thấy

VPBank, Techcombank, MB và HDBank đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với “Big 4” Nhà nước… Nếu cổ tức là “của ăn” thì vốn chủ sở hữu phản ánh nguồn lực “của để”, nhất là ở nguồn lợi nhuận giữ lại chưa chia và thặng dư có được – Ảnh: Quang Phúc. Đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2017, với sự nổi lên ở một số thành viên khối cổ [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596