Tag - kỹ năng giao dịch viên

Kho bạc Nhà nước sẽ là nhà đầu tư ‘khủng’ trên thị trường trái phiếu

(TBTCO) – Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện giao dịch mua trong các giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ (TPCP) trên hệ thống giao dịch TPCP tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) với thời hạn giao dịch mua bán lại tối đa không quá 3 tháng và nộp giá dịch vụ giao dịch theo quy định pháp luật.

Kỹ năng cần có của giao dịch viên Ngân hàng

  Các kỹ năng cần thiết của người Giao dịch viên ngân hàng giỏi Giao dịch viên hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Với nhiều khách hàng, nhất là khách hàng cá nhân, giao dịch viên là tấm gương phản ánh chất lượng dịch vụ, hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng. à Giao dịch viên đại diện cho hình ảnh của Ngân hàng đó (PR) Khách hàng  cần nhanh chóng và chính xác, cẩn thần, đó là yêu cầu đầu tiên. [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596