Tag - Hội thảo thường niên ngành ngân hàng tài chính

Hội thảo thường niên ngành Ngân hàng tài chính năm 2017

Fintech đang tạo ra những thay đổi chóng mặt trên thị trường tài chính toàn cầu. Tại Mỹ, với đòn bảy Fintech, khối lượng vay trực tuyến sẽ chạm mốc 120 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, so với 20 tỷ USD năm 2015 (Morgan Stanley). Tại châu Âu, theo sau Fintech, 8 ngân hàng hàng đầu đã sa thải khoảng 100.000 nhân viên vào đầu năm 2016; Các ngân hàng như Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank và [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596