Tag - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)

Tổng thuật Hội thảo Phát triển & Quản lý Nhân tài 26/09/2014

Tổ chức thành công hội thảo “Phát triển và Quản lý Nhân tài trong ngành Tài chính Ngân hàng Việt Nam” Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2014, Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI phối hợp với Trung Tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản Lý (CFVG) đã tổ chức thành công hội thảo với chủ đề “Phát triển và Quản lý Nhân tài trong ngành Tài chính Ngân hàng Việt Nam” tại Hội trường lớn L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Hội [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596