Tag - đề thi ngân hàng

50 câu hỏi thi nghiệp vụ ngân hàng – ngân hàng vietcombank năm 2017

1. GNP là thước đo a. Điều chỉnh theo lạm phát b. Tính đến các hoạt động phi chính thức c. Tính đến các hoạt động trốn thuế d. Tính đến các yếu tố ngoại lai 2. Khi sản phẩm cận biên tăng, giá thuế đầu vào không đổi thì: a. Chi phí cận biên giảm xuống b. Chi phí trung bình tăng lên c. Chi phí biên tăng lên d. Chi phí trung bình giảm xuống 3. Số lượng sản phẩm mà người mua muốn mua tại mức [...]

Đề thi nhân viên tín dụng Vietcombank

Câu 1: Yếu tố nào là quan trọng trong thẩm định dự án theo quan điểm của Tổ chức tín dụng? A Hiệu quả tài chính của dự án B Hiệu quả xã hội của dự án C Tính pháp lý của dự án D Cả A, B và C Câu 2: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là: A Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0 B Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát C Lãi suất [...]

38 câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên

Bài viết này gồm 2 phần: • Phần I là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho Giao dịch viên và; • Phần II là các mẹo phỏng vấn xin việc. Nếu như bạn cần thêm thông tin để tìm việc làm cho chức danh Giao dịch viên, bạn có thể ghi ý kiến của bạn ở cuối bài viết này. I. Câu hỏi phỏng vấn cho chức danh Giao dịch viên: Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng [...]

60 câu hỏi tiếng anh phỏng vấn ngân hàng

1. Tell me about yourself? 2. Why did you leave your last job? 3. What is your greatest weakness? 4. Of all the banks in the area, what made you select our bank to apply to? 5. How did you find this bank teller job? 6. Tell me about your cash-handling experience? 7. Why do you want this bank teller job? 8. What significant trends do you see in the future for our industry? 9. Who are our major competitors and what differences do you notice in [...]

Đề thi CV Quan hệ khách hàng vào BIDV 2013

Phần A bao gồm phần I, 16 câu trắc nghiệm không cần giải thích, 32 điểm (mỗi câu đúng 2 điểm); phần II có 6 câu trắc nghiệm có giải thích, 18 điểm (trả lời đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm, giải thích đúng, đầy đủ mỗi câu thêm 2 điểm).

Hạn mức tín dụng là gì?

Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cấp cho chủ thẻ tín dụng để thanh toán trong một thời gian nhất định Các chủ thẻ tín dụng sẽ được ngân hàng cấp một hạn mức tín dụng trong tài khoản thẻ, họ có thể thanh toán hàng hóa trong phạm vi số tiền này. Mỗi loại thẻ sẽ được ngân hàng cấp cho một số tiền khác nhau, thậm chí 2 khách hàng cùng sử dụng một [...]

Vietcombank tiếp tục được cấp “room” 8.000 tỷ để phát hành trái phiếu

Năm 2016, Vietcombank cũng được NHNN chấp thuận phát hành trái phiếu 8.000 tỷ đồng và đã hoàn tất phát hành lượng trái phiếu này, bao gồm 6.000 tỷ trái phiếu tăng vốn cấp 2.  Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát hành trái phiếu năm 2017 với tổng mệnh giá tối đa 8.000 tỷ đồng.Theo đó, lãi suất trái phiếu do Vietcombank quyết [...]

15 câu trắc nghiệm và đáp án ôn thi Moody Vietcombank – Level 1

TÀI LIỆU ÔN THI MOODY – LEVEL 1 Shareholders in the company (corporation) form of business are personally responsible for none of the liabilities of the company (corporation) unless they have provided a personal guarantee. A. F alse B. True

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596