Tag - đề thi chuyên viên quan hệ khách hàng

Đề thi Chuyên viên QHKH – BIDV Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 14/7/2013

Đây là đề thi viết, vị trí CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (Tín dụng) vào BIDV Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Ngày thi: 14/7/2013 Đề thi gồm có 2 môn: Nghiệp vụ và Tiếng Anh Môn nghiệp vụ: 120 phút. Gồm có 3 phần: Phần I: bao gồm 16 câu trắc nghiệm không cần giải thích/ 32 điểm (mỗi câu đúng 2 điểm) và có 6 câu trắc nghiệm có giải thích/ 18 điểm (trả lời đúng mỗi câu trắc nghiệm được [...]

Đề thi Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014

_ĐỀ THI NGÂN HÀNG AN BÌNH_ Vị trí: Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Ngày thi: 10/3/2014 – Thời gian làm bài: 80 phút 1/ Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm đối với những đối tượng nào? 2/ Giới hạn cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của NHTM? 3/ Giới hạn cấp tín dụng đối với Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại [...]

Đề thi tuyển CV Quan hệ Khách hàng năm 2013 vào ACB

Đề thi tông thể luôn gôm có 3 phân là IQ, Tiếng A nh và Nghiệp vụ. Tuỳ theo từng vị trí mà sô lượng câu hỏi ở các phân có khác nhau. 1. Vốn vav ngắn hạn của ngân hàng dùng để: a. Bổ sung vốn lưu động b. Mua tài sản cố định c. Bổ sung vốn cố định d. Mua có phiếu góp vốn liên doanh

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596