Tag - đào tạo trưởng phòng khách hàng cá nhân

Đào tạo Trưởng/phó Phòng KHCN/KHDN

Tiếp nối hoạt động hợp tác MB-BTCI chuẩn hóa năng lực theo chức danh hàng năm, trong tháng 9 và 10/2017 Viện BTCI thực hiện đào tạo Kỹ năng quản lý đối với các Trưởng/phó phòng KHCN và KHDN của Ngân hàng MB tại Hà Nội và t/p Hồ Chí Minh

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596