Tag - đào tạo chức danh ngân hàng

Đào tạo GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ – MB

Đào tạo GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ –  MB Ngày 14/3/3 BTCI thực hiện khai giảng chương trình đào tạo chức danh GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi 3 chương trình được thực hiện liên tiếp trong tháng 3-4/2018, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa năng lực đội ngũ quản lý cấp trung MBBank cập nhật với những chức năng nhiệm vụ mới. Đến tham dự khai giảng có [...]

Ngân hàng Bản Việt đào tạo phát triển năng lực quản lý kinh doanh cho đội ngũ quản lý cấp trung

Với định hướng phát triển số lượng khách hàng trên cơ sở mở rộng về quy mô hoạt động Ngân hàng và hoàn thành các dự án trọng điểm mà chiến lược phát triển Ngân hàng đã xác định, Ngân hàng Bản Việt đã phối hợp cùng Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI thực hiện Chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực quản lý kinh doanh dành cho các cán bộ quản lý cấp trung [...]

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) bồi dưỡng kỹ năng đàm phán và công tác huấn luyện phát triển nhân viên cho các cán bộ quản lý cấp trung

với định hướng đẩy mạnh tăng trưởng và quy mô, thực hiện quá trình chuyển đổi từ VIB 1.0 sang VIB 2.0, tập trung vào đổi mới và sáng tạo với các trọng tâm, Ngân hàng VIB đã có nhiều dự án mang tính chiến lược để thực hiện các kế hoạch đề ra

Ngân hàng Eximbank phối hợp với Viện BTCI tổ chức lễ bế giảng Khóa Lãnh đạo Phòng Dịch Vụ Khách Hàng tại Chi nhánh và Phòng Giao dịch

Ngày 15/09/2017, Viện BTCI và Ngân hàng Eximbank đã đồng phối hợp tổ chức thi phản biện cuối khóa và lễ bế giảng cho 30 học viên là các cán bộ phụ trách mảng Dịch vụ Khách hàng đã hoàn thành Chương trình đào tạo “LÃNH ĐẠO PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CN/ PGD” – khóa 2 tại Khu vực Miền Bắc

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596