Tag - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Khởi nghiệp cùng PVcomBank

gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi tại chương trình “KHỞI NGHIỆP CÙNG PVCOMBANK” áp dụng cho tất cả ứng viên ứng tuyển các chức danh: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (RM KHCN), Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (RM KHDN) và Giao Dịch Viên ( TELLER)

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596