Tag - câu hỏi thi giao dịch viên ngân hàng

Đề thi Giao Dịch Viên ngân hàng BIDV 2017

Đề thi Giao Dịch Viên ngân hàng BIDV 2017 Câu 1: While verbalization is the most common form of language in existence, humans make use of many others systems and techniques to express their thoughts and feelings A the most common form B existence C others systems D to express Câu 2: It is the role of the National Bureau of Standards to establish accurate measurements for science, industrial, and commerce A It is B establish C measurements D industrial Câu 3: Doanh thu, chi phí lãi của Ngân hàng được hạch toán [...]

SEABANK TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CV QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẢNG NGÃI, ĐÀ NẴNG, NHA TRANG, ĐẮC LẮC

Thực hiện giới thiệu sản phẩm dịch vụ và các hoạt động giao dịch với khách hàng tại quầy; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng; Triển khai các hoạt động bán sản phẩm dịch vụ theo quy định của SeABank;

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596