Sẽ có sàn giao dịch nợ xấu, VAMC hướng mục tiêu mua 330.000 tỷ đến năm 2020


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596