Sẽ bỏ hạn mức giao dịch/ngày/cá nhân của ví điện tử


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596