SCB nâng cấp hệ thống Core Banking phiên bản mới nhất của Oracle


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596