Quan hệ cổ đông

CỐ VẤN CAO CẤP

ong-le-van-be

Ông Lê Văn Bé
Nguyên Tổng Giám đốc, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội MB

nguyen-duc-vinh-vpbank-tgd

Ông Nguyễn Đức Vinh
Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ba-mai-lan

Bà Lê Mai Lan
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

chi-que

Bà Trần Thị Bảo Quế
Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Giám đốc nhân sự ngân hàng TMCP Quân Đội MB

ong-vu-duy-hoang

Ông Trần Duy Hoàng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Giám đốc trung tâm đào tạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank

nguyen-khac-nguyen-ttdt-acb

Ông Nguyễn Khắc Nguyện
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Giám đốc – Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực – ACB

BAN KIỂM SOÁT

ba-van-anh-ban-kiem-soat

Bà Lê Vân Anh
Trưởng Ban Kiểm Soát
Trưởng Bộ phận đầu tư Tài Chính Phòng đầu tư kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội MB

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059