Ông Trần Ngọc Tâm sẽ lên làm Tổng giám đốc Nam A Bank


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596