Ông Phan Đức Tú lên làm chủ tịch BIDV


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596