Ông Nguyễn Cảnh Vinh về làm Phó Tổng giám đốc thường trực Eximbank


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596