NHNN lên tiếng việc Bộ Tài chính Mỹ đưa VN vào danh sách giám sát


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596