NHNN bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596