NHNN bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059