Nhiều quy định mới về thẻ ngân hàng, vay mua nhà có hiệu lực từ tháng 1/2022


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059