Nhà băng Việt có thể xác thực khách hàng bằng vân tay, ảnh selfie


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596