Đăng ký nhận tư vấn

VIỆN BTCI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP

BTCI tự hào là đơn vị cung ứng dịch vụ đào tạo/ tư vấn chuyên ngành cho hầu hết các ngân hàng, các định chế tài chính tại Việt nam
 • Giám đốc chi nhánh
 • Giám đốc kinh doanh bán lẻ
 • Giám đốc vận hành
 • Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
 • Chuyên viên khách hàng cá nhân
 • Chuyên viên khách hàng ưu tiên
 • Giao dịch viên ngân hàng
 • Bộ kỹ năng quản lý
 • Bộ kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng
 • Bộ kỹ năng quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ
 • Bộ kỹ năng quản lý và thẩm định tín dụng
 • Bộ kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng
 • Bộ sản phẩm kinh doanh ngân hàng hiện đại
 • Chương trình liên kết KESDEE
 • Chương trình liên kết OMEGA

TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH

 • Tư vấn Quản trị Nhân sự
 • Tư vấn xây dựng Trung tâm/Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn Quản lý Rủi ro
 • Tư vấn Kiểm toán Nội bộ
 • Tư vấn Thẻ và Ngân hàng Bán lẻ

KIỂM TRA SÁT HẠCH

 • GIÁM ĐỐC/PGĐ CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH
 • GIÁM ĐỐC/PGĐ VẬN HÀNH
 • CHUYÊN VIÊN KH DOANH NGHIỆP
 • CHUYÊN VIÊN KH CÁ NHÂN
 • GIAO DỊCH VIÊN/KIỂM SOÁT VIÊN
 • Giao dịch viên
 • Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
 • Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Viện BTCI tin tưởng sâu sắc rằng, trong môi trường kinh doanh của ‘thế giới phẳng’, việc mở rộng tầm nhìn học tập khu vực và thế giới là hết sức quan trọng. Các cán bộ ngân hàng Việt Nam sẽ có khả năng ứng dụng nhanh chóng các bài học thành công từ thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các kiến thức nền tảng, tư duy kinh doanh cơ bản có thể được chuyển giao hiệu quả và hệ thống từ các khu vực có hệ thống ngân hàng phát triển và uy tín như Châu Âu, Châu Úc, Mỹ.

Tiếng nói của khách hàng về chương trình

Hầu hết các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính hoạt động tại Việt nam đều là khách hàng của BTCI.
Ông Trần Ngọc Tường

Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo

Bà Lê Thị Kim Nga

Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank

Ông Nguyễn Văn Thắng

Tổng Giám đốc VIETINBANK

Ông Cấn Văn Lực

Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT (Hàm PTGĐ) BIDV & Giám đốc trường đào tạo BIDV

Ông Phạm Hoài Bắc

Nguyên Giám đốc trường đào tạo cán bộ Agribank

Bà Đặng Hải Yến

Nguyên Trưởng phòng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ANZ

Tiếng nói của khách hàng về chương trình

Hầu hết các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính hoạt động tại Việt nam đều là khách hàng của BTCI.

NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG
Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596