Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quận 9 Sài Gòn tổ chức tuyển dụng nhân viên tư vấn khách hàng (CSR)


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596