Ngân hàng thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596