Ngân hàng sẽ tung 5.000 tỷ để chặn tín dụng đen


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596