Ngân hàng nước ngoài nào sở hữu mạng lưới lớn nhất tại Việt Nam?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596