Ngân hàng Nhà nước bơm 30.000 tỷ đồng ra thị trường


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596