Ngân hàng Nhà nước bắt đầu “nắn” cho vay tiền mặt tại các công ty tài chính


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059