Ngân hàng Nhà nước bắt đầu “nắn” cho vay tiền mặt tại các công ty tài chính


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596