Ngân hàng đề thi

Đề thi tuyển dụng VPBank

Đề thi tuyển dụng ( Thời gian làm bài 180 phút) Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4. Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK. (20đ) Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay [...]

Đề thi Liên Việt Post Bank 2011

Đề thi Liên Việt Bank 2011 Đề thi Liên Việt Bank 2011   Trắc nghiệm : Câu 1 : Để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay  mua nhà khách hang cần cung cấp a. Hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng góp vốn. hợp đồng đặt cọc Hợp đồng cho thue nhà. Chứng minh nhân dân. Hộ khẩu. Tất cả Câu 2 : Muốn đo lường mức độ rủi ro tín dụng phải dựa vào chỉ tiêu cơ bản nào : Tỷ lệ quá hạn/ [...]

Đề thi vào LienVietPostBank vị trí Chuyên viên Giao dịch tiền tệ 9/3/2012

Đề Lietvietpostbank: Giao dịch tiền tệ – 09/03/2013 Câu 1: Thế nào là thanh khoản ngân hàng? Tại sao thanh khoản ngân hàng được quan tâm vào cuối năm Câu 2: ĐỊnh nghĩa gapping Kỳ hạn và gapping lãi suất? Câu 3: Một khách hàng thực hiện vay tiên viêt Nam và gửi tiền USD. Hỏi chuyên viên giao dịch tiền tệ phải thực hiện nghiệp vụ liên ngân hàng nào để đảm bảo cân bằng nguồn vốn Câu 4: Lãi suất huy động / [...]

Đề thi Tin học vào Techcombank (5/2010)

Đề thi Tin học vào Techcombank Thời gian thi: Tháng 5/2010 Gửi các bạn đề thi Tin học vào Techcombank nhá Nôm nay nhớ vài câu thế này: 1. Điền tên đầy đủ địa chị Web của ngân hàng. Trả lời: http://www.techcombank.com.vn 2. Dung lượng ở C còn trống bao nhiêu (có ảnh kèm theo) Đơn giản: hình như 67,4 GB. 3. Ram bao nhiêu. (có ảnh kèm theo) Trả lời: 1052 Mb. 4. 1 MB bằng bao nhiêu Bytes Trả lời: 1 MB = 1024 Kilo Bytes, 1 Kilo Byte [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 6291 7543